ВИЕ СТЕ ТУК: САЙТВход в администрация на WordPress

Вход в администрация на WordPress

Администрация на WordPress

За вход в администрацията трябва да въведтете /wp-admin непосредствено след URL адреса на вашия сайт. Нека ви дадем пример. В URL лентата напишете следното: www.yoursite.com/wp-admin
При зареждането на адреса ще ви се отвори следния прозорец

Вход в администрация на WordPress

Въведете вашето потребителско име или E-mail адрес и Паролата. Натсикате бутона ВХОД и ще бъдете пренасочени към Административното табло.