ВИЕ СТЕ ТУК: САЙТКак да инициирате инцидент за проблем със сайта

Как да инициирате инцидент за проблем със сайта

Кога се инициира инцидент?

Инцидент свързан с проблем с вашия сайт се иницира веднага, след като сте забелязали възникването му. Можете да инициирате инцидент по следните начини:

Защо се инициира инцидент?

Инцидента се инициира, за да можем да реагираме на възникналия проблем с вашия сайт. По правило, реакцията при иницииране на инцидента е в рамките на 24 часа след, като сте подали заявката на нашата патформа.