ВИЕ СТЕ ТУК: САЙТBackup на сайта

Backup на сайта

Какво е Backup на сайта?

Backup на сайта представлява създаване на резервно копие на всеки един файл от вашия уеб сайт, както и от базата данни. Много често Backup на сайта се прави преди да бъде добавена някаква нова функционалност, да бъде премахната функционалност или редакция по файловете на сайта. Backup на сайта също така се прави и без причина. Ние лично, като агенция, която държи на сигурността на всеки един онлайн проект, правим Backup на сайта поне веднъж месечно.