ВИЕ СТЕ ТУК: САЙТАдминистративно табло на WordPress

Административно табло на WordPress

Административно табло е първото нещо, което виждате след като влезете чрез формата за вход на администратор на WordPress. Чрез таблото на WordPress, вие можете да управлявате целия сайт. От лявата част на таблото е разположено менюто.

Ако инсталацията на вашия WordPress сайт е нова на административното табло ще се виждат прозорците, които са по default. Нека видим, как изглежда таблото.

Административно табло

Чрез това табло можете да следите функциите, които предлагат част от разширенията, които са инсталирани на сайта.

  • Активност – Чрез този прозорец ще разберете, какво последно се е променило по сайта. Това е доста добър метод, ако желаете да следите, какво се случва със сайта ви, особенно ако няколко човека имат достъп до Администрацията на сайта.
  • Бърза Чернова – с помощта на този прозорец можете да пишете публикации, които ще се визуализират в секцията Новини, но хубавото е, че те първо ще се запишат, като чернова, а това означава, че няма да се публикуват директно.
  • Новини за WordPress – с помощта на този прозорец, можете да следите, какви са новостите в света на платформата Изключително полезен елемент.

При инсталация на нови разширения, към този панел може да се добавят и още прозорци, които могат да ви осведомяват за всичко в реално време. Ако искате вашето Административно табло табло да бъде по изчистено, можете да премахнете или добавяте прозорците от горния десен ъгъл чрез “настройки на изгледа”. Всичко се управлява, чрез отметки.