YOU ARE HERE: HOME >

Отчети за посещаемост в реално време Има много плъгини и платформи, с които можете да създадете Отчети за посещаемост в реално време. Най добрата платформа за тази цел обаче е именно платформата създадена за тази цел и собственост на Google. Google Analytics е мястото, чрез което можете да следите всичко свързано с вашия сайт. Под отчети

Какво е Backup на сайта? Backup на сайта представлява създаване на резервно копие на всеки един файл от вашия уеб сайт, както и от базата данни. Много често Backup на сайта се прави преди да бъде добавена някаква нова функционалност, да бъде премахната функционалност или редакция по файловете на сайта. Backup на сайта също така се прави и

Кога се инициира инцидент? Инцидент свързан с проблем с вашия сайт се иницира веднага, след като сте забелязали възникването му. Можете да инициирате инцидент по следните начини: Чрез изпращане на описание с проблема на Email: support@zankov-group.com Чрез нашата платформа за поддръжка Защо се инициира инцидент? Инцидента се инициира, за да можем да реагираме на възникналия

За да добавите нов продукт в магазина…

Административно табло е първото нещо, което виждате след като влезете чрез формата за вход на администратор на WordPress. Чрез таблото на WordPress, вие можете да управлявате целия сайт. От лявата част на таблото е разположено менюто. Ако инсталацията на вашия WordPress сайт е нова на административното табло ще се виждат прозорците, които са по default.

Администрация на WordPress За вход в администрацията трябва да въведтете /wp-admin непосредствено след URL адреса на вашия сайт. Нека ви дадем пример. В URL лентата напишете следното: www.yoursite.com/wp-admin При зареждането на адреса ще ви се отвори следния прозорец Въведете вашето потребителско име или E-mail адрес и Паролата. Натсикате бутона ВХОД и ще бъдете пренасочени към